Invatamant Primar - Liceul Gurahont

Du-te la conținut

Meniul principal :

Invatamant Primar

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Circumscripţia şcolară:   LICEUL „IOAN BUTEANU” GURAHONŢ

Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2023 – 2024
CLASA PREGĂTITOARE
- Liceul „Ioan  Buteanu” Gurahonţ – 1 clasă – 22 locuri
- Şcoala Primară Bonţeşti – 0,25 clasă – 4 locuri - simultan
- Şcoala Primară Pescari – 0,25 clasă – 3 locuri - simultan

Acte necesare pentru înscriere:
- cerere tip de înscriere în învăţământul primar (se va completa la centrul de înscriere – Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonţ)
- copie şi original certificat de naştere al copilului
- copie şi original actele de identitate părinţi/tutore/reprezentant legal
- adeverinţă în original de la medicul de familie prin care se atestă că preşcolarul este clinic sănătos/apt pentru şcoală
- documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică a copilului (acolo unde este cazul)

 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal