Desrpre Noi - Liceul Gurahont

Du-te la conținut

Meniul principal :

Desrpre Noi

Scurt istoric al învățământului gurahonțean

1789 martie 26. - Cancelaria  aulică  de  la Viena a înaintat spre aprobare contractele a 48 de şcoli elementare din comitatul Aradului.
Între cele 48 de şcoli apar şi patru şcoli din ţinutul Gurahonţului: Iosaş, Dieci, Bonţeşti şi Almaş.
1819: Ia fiinţă şcoala de la Honţişor.
1824: Şcoala de la Honţişor este mutată la Gurahonţ.
1841-1842: Cursurile şcolilor din Gurahonţ erau frecventate de 20 de elevi.
1868: La Gurahonţ este menţionat învăţătorul Constantin Rubenovi
1873: La şcoala din Gurahonţ sunt menţionaţi 36 elevi învăţător fiind Petre Popovici.
1904-1905: Şcoala era frecventată de 39 elevi învăţător fiind Vasile Gherman.
1919-1933: La Gurahonţ funcţiona o şcoală de ucenici susţinută de fabrica de ciment şi meseriaşii locali.
1919 sept. 1: de la învăţămîntul confesional la cel de stat. Primii învăţatori sunt: Petre Ugliş De la Pecica, proaspăt întors din război şi Savu Dorca, mutat de la şcoala din Satu Rău.
1935-1936: La Gurahonţ îşi începe activitatea învăţătorul Constantin Lungu, va funcţiona până în 1952.
1945 oct. 26: Îşi începe activitatea gimnaziul unic Gurahonţ director fiind Ştefan Braha.
În anul şcolar 1945-1946 au fost înscrişi în primul an de studiu la gimnaziul unic 54 de elevi -23 fete şi 31 de băieţi.
1948: Iau fiinţă şcoli cu clasele I-IV şi în localităţile care nu au avut şcoală până la aceea dată.
1948 august 30: în baza legii îvăţămîntului i-a fiinţă la Gurahonţ, şcoala elementară de 7 ani.
Primii directori ai şcolii elementare de 7 ani Gurahonţ au fost: Const. Lungu - 1948-1952, M. Banu-1952-1956, Martin Gheorghe-1956-1958, Rădoi Iulia-1958-1962.
1962 sept. 15: îşi începe activitatea prima clasă de liceu cu profil real cu 36 elevi.
Primul director al liceului a fost prof. Ghergar Ioan, dirigintă prof. Ghergar Emilia.
Primii profesori au fost: Schelegia Dimitrie,
Caraban Mihail, Ana Octavian, Păiuşan Simion, Stavarache Paraschiva, Vesa Teodor, Lupei Ioan, Irimie Nicolae, Şaitiş Ioan.
Liceul de Cultură Generală Gurahonţ şcolariza elevi din comunele Gurahonţ, Almaş, Dieci, Brazii, Pleşcuţa, Vîrfuri,Halmagiu şi Hălmăgel.
1977: Liceul de cultură generală se transformă în liceu agro-industrial cu profil horticol
1991: Se revine la liceul teoretic
1992: Începînd cu acest an şcolar la Gurahonţ sunt şcolarizaţi 32 elevi din rep
ublica Moldova.
1993: Începînd din acest an şcolar funcţionează prima clasă de fermieri montani
2003: Începe să funcţioneze şcoala de arte şi meserii profil silvicultură, meseria lucrător în silvicultură.

 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal