Argument

22 februarie 2021 0 Comments

Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonț este o instituție de învățământ mediu, înființată în anul 1962 având la bază o tradiție încă din anul 1945, când s-au pus bazele Gimnaziului Unic Gurahonț. Încadrat cu profesori calificați, majoritatea având gradul didactic I şi II, dispunând de o bază materială corespunzătoare (laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, agropedologie, silvicultură şi cabinete), unitatea noastră de învățământ se înscrie ca o unitate de tradiţie a şcolii secundare româneşti.
       Aşezată în plină zonă păduroasă, comuna Gurahonţ (peste 5000 ha pădure) şi comunele învecinate, vor putea asigura locuri de muncă suficiente pentru viitorii silvicultori.
Resursele şcolii permit calificarea forţei de muncă pentru specializarea în, tehnician agromontan și tehnician silvicutor cerute pe piaţa muncii.        Elevilor noştri le sunt asigurate condiţii bune prin:

  • posibilitatea obţinerii de burse sociale, de studiu şi  merit
  • transport gratuit cu transportul şcolar pe teritoriul comunei
  • reduceri de tarife pentru mijloacele de transport public
  • bază tehnico-materială de nivel european
  • participarea la diverse activităţi extracurriculare: excursii, cercuri cu profil tehnic, artistic şi sportiv
  • tabere şi excursii şcolare
  • posibilitatea de a obţine locuri de muncă în agricultură,şi silvicultură în comună şi zonă

       Sperăm că motivele şi argumentele prezentate să vă determine să urmaţi cursurile, din cadrul Liceului  „Ioan Buteanu” Gurahonţ.

Lasă un răspuns